Çetin Ünsalan Yazdı: Cari açık can yakacak! – 2022

Yılın ilk ayı cari açık faturası geldi önümüze. Bir yıl öncesine göre bu yüzde 43’lük bir artış ve aylık 9.8 milyar dolarlık çok ciddi bir fatura ile mali sıkıntıya işaret ediyor.

Daha da önemlisi yıllık 51,7 milyar dolarlık cari açık kritik bir konu. Aylık bazda bakarsak 12,4 milyar dolarlık dış ticaret açığından beslendiğini ve yükselme eğiliminin çok yüksek olduğunu görüyoruz.

Bu durum kur riskini üstlendiğimiz reel sektörün dünya piyasalarındaki daralmaya paralel olarak yılın ikinci yarısında daha fazla sorun yaşayacağı dikkate alındığında sorunun kronikleştiğini söylüyor. .

Daha da önemlisi ithalatımızın hız kesmeyeceğini, en azından ihracattan daha fazla ivme kazanmaya devam edeceğini görebiliriz. Tüm bunları dünyada parasal sıkılaştırmanın arttığı bir dönemde yaşıyor olmamız, cari açığın finansmanında daha ciddi bir yaklaşım sergilememiz gerektiğini söylüyor.

Yılın ilk cari açığından ders almazsak, yılın geri kalanında daha çok başımız ağrıyacak. Bir yanda 200 milyar doları aşan nakit, diğer yanda pahalı kaynak, diğer yanda bütçe giderleri bir arada, Türkiye ekonomisinin artık bunu örneğin banka ürünü ile karşılayamayacağını net bir şekilde açıklıyor. para birimi koruması ve net hata ve noksan adı altında kaynağı belirsiz para.

Yıllardır ihmal ettiğimiz üretim yapımızdaki, ithalata bağlı yapımızdaki ve dövizi basmak için harcadığımız cephanedeki bozulmanın önümüzdeki aylarda ekonomiye daha büyük zararlar vermesi kuvvetle muhtemeldir. döviz kurunda olası kırılma.

Bu saatten sonra ne yapılabilir? Öncelikle ekonominin bir an önce reel rakamlara dayalı bir yapıya kavuşmasını sağlamalıyız. Kendimizi kandırdığımız enflasyon, büyüme, işsizlik, dış ticaret gibi rakamlarla ilgili meseleyi tersine çeviremeyecek, ortaya çıkan sorunları dış güçlere bağlayamayacak noktaya geldik.

Artık gerçekten dönüşümü konuşmamız, verimliliği ele almamız, paranın her kuruşunu hesabını vermemiz, gereksiz harcamalardan kaçınmamız ve elimizdeki finansmanı verimli kullanmamız gereken bir tablonun ortasındayız.

Kincilikle, sağı solu suçlayarak ve gerçeklerin söylenmesini engelleyerek elde edeceğimiz tek şey, daha büyük bir yıkımdan ve tabloyu tersine çevirme olanaklarını kaybetmekten başka bir şey değildir. Hala ekonomiyle gerçekçi olmayan büyüme rakamlarının üzerinde övünenlerin şapkalarını takıp neler yapılabileceğini düşünmeleri gerekiyor. Aksi halde bu yasa tasarısı yönetilemez olmaya adaydır.

Başa çıkamadığınız noktada finansal darboğazlardan iflaslara, işsizlikten bozulan ekonomik göstergelere kadar bir dizi sorunun ağırlaştığını görüyoruz. Çok geç olmadan gerçeklerle yüzleşelim.

[email protected]


ALAKALI HABERLERÇetin Ünsalan yazdı: Bu nasıl yüzde 10?Çetin Ünsalan yazdı: Bu nasıl yüzde 10?

ALAKALI HABERLERÇetin Ünsalan şöyle yazdı: 'Powell Şapkalı...'Çetin Ünsalan şöyle yazdı: ‘Powell Şapkalı…’

ALAKALI HABERLERÇetin Ünsalan yazdı: Soğan mı?  Soğan yok mu?Çetin Ünsalan yazdı: Soğan mı? Soğan yok mu?

ALAKALI HABERLERÇetin Ünsalan yazdı: 4 milyar dolarlık Ar-Ge nerede?Çetin Ünsalan yazdı: 4 milyar dolarlık Ar-Ge nerede?

Umarız ilginizi çekebilecek güzel bir içerik sunabilmişizdir.

Yorum yapın