İMSAD: İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nde depremin etkileri hissedildi – 2022

İnşaat malzemeleri sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD’ın raporuna göre Buna göre; İnşaat Malzemeleri Sanayi Şubat Ayı Kompozit Endeksi 69.30 puana geriledi. Raporda; Depremler nedeniyle inşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinde sınırlı düşüş olmasına rağmen üretim beklentilerinde yüksek artış olduğu söylendi. Afet sonrası yeniden yapılanma, toparlanma ve güçlenme ihtiyacı sektörün güven ve beklenti seviyeleri üzerinde de etkili olmuştur.

Türk İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) düzenli olarak her ay bölü ‘İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Şubat 2023 sonuçları açıklandı. 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin etkisiyle Bileşik Endeks bir önceki aya göre geriledi. 0.20 puan düşüşü ile 69.30 Öne çıkarılan raporda, afetin sektöre etkilerine yer verildi. Rapora göre; Tüm toplumun kalbinde derin yaralar açan depremler, Şubat ayında inşaat malzemeleri sektörünün faaliyetlerinde de sert düşüşe neden oldu. Ancak afet sonrası yeniden yapılanma, onarım ve güçlendirme faaliyetleri sırasında inşaat malzemeleri sektörünün ihtiyacı olan; sektördeki güven ve beklenti seviyelerinde etkili olmuştur.

Afet bölgesinde üretimin durması, ihracatın düşmesine neden oldu.

Şubat ayında Bileşik Endeks’te mevsimsellik ve piyasa koşullarından çok deprem felaketinin etkileri belirleyici oldu. Sonuç olarak, Şubat ayındaki Aktivite Endeksi bir önceki aya göre karşılaştırılır. 2.2 puanlar çekildi. Alt aktivite gruplarında da benzer eğilimler gözlendi. İç piyasada daralmalar çok yüksekti. Şubat ayında yurt içi satışların bir önceki aya göre önemli ölçüde gerilediğine dikkat çekilen raporda, ihracatın da önemli ölçüde gerilediği kaydedildi. İhracattaki düşüşün nedenlerinden biri de afet bölgesinde sanayi üretiminin durmasıydı.

İmar ve onarım faaliyeti artıracak

İç pazarda mevsimsellik nedeniyle, dış pazarda ise küresel durgunluk nedeniyle yavaşlama eğilimine giren faaliyetler, Şubat ayında yaşanan depremler nedeniyle sert düşüş yaşadı. Ancak rapora göre; Deprem bölgesinde yapılacak imar ve onarım çalışmaları ile riskli bölgelerde yapılacak yenileme ve güçlendirme çalışmalarının faaliyetleri artırması beklenmektedir. İnşaat malzemeleri sektöründe bir önceki ayı bir önceki aya göre artışla kapatan Güven Endeksi 0.29 puanla artar. Deprem nedeniyle büyük tahribata uğrayan 11 ilin yeniden inşa edilmesiyle birlikte seçimle ilgili olarak inşaat sektörüne verilen destek güven düzeyinde etkili oldu.

Üretim beklentilerinde sıçrama oldu

Şubat ayında bir önceki aya göre beklentiler endeksi 0.20 puanla artar. Deprem felaketinin genel olumsuz etkilerine rağmen inşaat sektörü için deprem sonrası oluşan iş potansiyeli de beklentileri destekledi. İç ve dış piyasa koşullarındaki zayıf aktiviteye rağmen önümüzdeki döneme yönelik faaliyetlerin artması beklentisi ortaya çıktı. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin çok sınırlı bir şekilde gevşediğinin altı çizilen raporda, önümüzdeki üç ay için alınan iç siparişlerin değişmediği kaydedildi. Önümüzdeki üç aya ilişkin ihracat siparişleri ise Şubat ayında bir miktar geriledi. Ancak önümüzdeki üç aya ilişkin üretim beklentisi Şubat ayında yüksek artış gösterdi. Özellikle iç talepteki artış beklentileri ile birlikte üretim beklentileri yükseldi.

Umarız ilginizi çekebilecek güzel bir içerik sunabilmişizdir.

Yorum yapın

SPONSORLAR
index 7663
index 5743
index 7283
index 5735
index 3644
index 3917
index 6484
index 3861
index 7415
index 1312
index 6399
index 1787
index 2106
index 3765
index 5889
index 2607
index 8621
index 7073
index 8390
index 6895
index 2026
index 5729
index 6434
index 9861
index 3499
index 3516
index 5734
index 8202
index 1801
index 5152
index 6329
index 8218
index 7541
index 1681
index 8175
index 7554
index 7030
index 9462
index 1398
index 8977
index 4925
index 7359
index 7197
index 3782
index 9165
index 2068
index 9352
index 6968
index 9287
index 7824
index 7289
index 3742
index 1688
index 9572
index 8853
index 5119
index 2566
index 3859
index 1902
index 7347
index 5586
index 1613
index 4967
index 4972
index 6428
index 9729
index 5215
index 9486
index 6345
index 9785
index 5052