TCMB, gösterge faiz oranında değişiklik yapmadı – 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faiz oranını değiştirmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre haftalık repo faizi yüzde 8,50’de kaldı. ForeksHaber anketinde beklenti faizin değişmeyeceği yönündeydi. Ankete katılan 20 ekonomistin 11’i faiz oranının değişmeyeceğini öngörürken, 9’u oranın 50 baz puan indirilerek %8,00’e çekileceğini öngördü.

TCMB bir önceki toplantısında faiz oranını 50 baz puan indirmişti.

TCMB’nin bir sonraki toplantısı 27 Nisan’da yapılacak.

Görüşmenin ardından yapılan açıklama şöyle:

Son dönemde açıklanan iktisadi faaliyet verileri beklenenden daha olumlu seviyelerde gelse de, jeopolitik riskler ve faiz artışlarının etkisiyle gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyona girilebileceğine dair endişeler devam etmekte ve finansal istikrarı tehdit eden koşulların ortaya çıktığı algısı oluşmaktadır. Temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerde yaşanan arz sıkışıklığının olumsuz etkilerine rağmen, Türkiye’nin geliştirdiği stratejik çözüm araçları sayesinde uluslararası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonu yüksek seviyesini koruyor. Yüksek küresel enflasyonun enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adımlarındaki ve iletişimlerindeki farklılık, ülkeler arasındaki farklı ekonomik görünüm nedeniyle devam etse de, swap anlaşmaları ve yeni likidite imkanları ile finansal istikrarı önceleyen eşgüdümlü adımlar atılmaktadır. Finansal piyasalar, merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracaklarına dair beklentileri yansıtıyor.

Yüzyılın felaketi öncesi öncü göstergeler, 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talepten daha canlı olduğunu ve büyüme trendinin yükselişe geçtiğini gösteriyordu. Depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor. Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte, orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etki yaratması beklenmemektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı yüksek olmakla birlikte, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam ediyor. Ayrıca, iç tüketim talebi, yüksek enerji fiyatları ve önemli ihracat pazarlarındaki zayıf ekonomik aktivite, cari denge üzerindeki riskleri canlı tutuyor. Cari işlemler dengesinin kalıcı olarak sürdürülebilir seviyelerde olması fiyat istikrarı açısından önemlidir. Kredilerin büyüme hızı ve ekonomik aktivite ile sağlanan finansman kaynaklarının amacına uygun olarak karşılanması dikkatle izlenmektedir. Kurul, 2023 Para Politikası ve Liraizasyon Stratejisi’nde de belirtildiği üzere, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika aracı setini liralaştırma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir. Konsey, afetin sonuçlarını en aza indirmek ve gerekli dönüşümü desteklemek için uygun mali koşulların oluşturulmasına öncelik verecek.

Uygulanan bütüncül politikanın desteğiyle enflasyonun seviye ve gidişatında iyileşmeler görülmeye başlanmış, ancak depremin neden olduğu arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Sanayi üretimindeki ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından destekleyici finansal koşullar deprem sonrası daha da önemli hale geldi. Bu çerçevede Kurul, politika faizini sabit tutma kararı almıştır. Kurul, para politikası duruşunun fiyat ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir. 2023’ün ilk yarısında yaşanacak depremin etkileri yakından izlenecek.

TCMB, fiyat istikrarı temel hedefi doğrultusunda, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler ortaya çıkana ve orta vadeli yüzde 5 hedefi sağlanana kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. TCMB, fiyat istikrarını kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaştırmak için liraizasyon stratejisini tüm unsurlarıyla uygulayacaktır. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesi ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin devam etmesi ve finansman maliyetlerindeki kalıcı düşüş yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu yönde etkileyecektir. Bu sayede yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için uygun bir zemin oluşturulmuş olacaktır.

Umarız ilginizi çekebilecek güzel bir içerik sunabilmişizdir.

Yorum yapın

SPONSORLAR
index 7663
index 5743
index 7283
index 5735
index 3644
index 3917
index 6484
index 3861
index 7415
index 1312
index 6399
index 1787
index 2106
index 3765
index 5889
index 2607
index 8621
index 7073
index 8390
index 6895
index 2026
index 5729
index 6434
index 9861
index 3499
index 3516
index 5734
index 8202
index 1801
index 5152
index 6329
index 8218
index 7541
index 1681
index 8175
index 7554
index 7030
index 9462
index 1398
index 8977
index 4925
index 7359
index 7197
index 3782
index 9165
index 2068
index 9352
index 6968
index 9287
index 7824
index 7289
index 3742
index 1688
index 9572
index 8853
index 5119
index 2566
index 3859
index 1902
index 7347
index 5586
index 1613
index 4967
index 4972
index 6428
index 9729
index 5215
index 9486
index 6345
index 9785
index 5052