Dr Fulya Gürbüz: Ekonomi Gündemi: Bej Kitap, beklenti anketi, borç, bütçe, enflasyon, güven, istihdam, konut, net yatırım – 2022

17 NİSAN 2023PAZARTESİ

MART MERKEZİ İDARİ BÜTÇE – HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

2023 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçesi 170,6 milyar TL açık verdi (grafikteki gri çubuklar), 2023 Ocak-Şubat döneminde toplam bütçe açığı 202,8 milyar TL, son 12 aylık toplam bütçe açığı ise 441,5 milyar TL. Merkezi yönetim bütçesi ile iyi sonuçlar veren hazine nakit bütçe dengesi (grafikteki mavi çubuklar) Mart ayında 32 milyar TL açık verdi. Yani 2023 Ocak-Mart döneminde 257,8 milyar TL, son 12 ayda toplam 404,1 milyar TL nakit açığı oluştu. Merkezi yönetim bütçesinin de benzer sonuçlar vermesini bekleyebiliriz..

Kaynak: Türkiye Veri İzleme

MART AYI KONUT SATIŞLARI – TÜİK

2023 Şubat ayında Türkiye genelinde toplam 80 bin 31 konut satıldı (grafikte kırmızı çizgi). Toplam satışın yaklaşık 77.000’i Türk vatandaşlarına (grafikteki gri çubuklar), 3 bini ise yabancılara (grafikteki mavi çubuklar) yapıldı. Ocak-Şubat döneminde 178 bin konut satılırken, son 12 ayda toplam 1 milyon 477 bin konut satıldı. Mart ayında kredi hacmindeki artışın konut satışlarına nasıl yansıdığına odaklanacağız..

Kaynak: Türkiye Veri İzleme

ŞUBAT AYI ÇALIŞAN İSTATİSTİKLERİ – TÜİK

Sanayi, ticaret, hizmetler ve inşaat sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısı 2023 yılı Ocak ayında yıllık %7,8 artış ve aylık bazda %1,2 düşüşle 14,6 milyona ulaştı. Düzeltilmemiş verilere göre, ücretli çalışan sayısı aylık bazda sanayi sektöründe %0,8, ticaret-hizmet sektöründe %1,2 ve inşaat sektöründe %2,0 azaldı. Aylık bazda ücretli çalışan sayısındaki düşüş talep tarafındaki zayıflığı desteklemektedir..

Kaynak: TÜİK

ŞUBAT ULUSLARARASI YATIRIM POSTASI – TÜİK

Ocak 2023’te Türkiye’nin uluslararası varlıkları bir önceki aya göre %0,6 artarak 312,1 milyar dolar olurken, yükümlülükleri bir önceki aya göre %1,8 azalarak 574,1 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye’nin yurt dışından alacakları ile dış borcu arasındaki net farkı gösteren “net uluslararası yatırım pozisyonu”, Ocak ayında bir önceki aya göre %4,6 azalarak 262,0 milyar dolar açık verdi. Bankalar 2018 yılından itibaren kredi taahhütlerini azaltmaya devam ederken, genel devlet ve diğer sektörler 2022 Ekim ayından itibaren kredi taahhütlerini artırmaktadır. Genel yönetim ve bankacılık dışı kesimin kur riskinin artmaya devam etmesi, özellikle merkezi yönetim için yüksek maliyetli borçlanma gereğinin artacağı anlamına geliyor.

Kaynak: Türkiye Veri İzleme

18 NİSAN 2023SALI

ŞUBAT AYI KONUT FİYAT ENDEKSİ (BFE) – TCMB

TCMB’nin hesaplama yöntemine göre “Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan TÜFE” Ocak 2023’te %6,9 arttı. KPI’daki yıllık artış %153,1, aynı dönemdeki reel artış ise %59,1 oldu. Aşağıdaki grafikte, Ağustos 2022’den bu yana KFE’nin (sarı çizgi) inşaat maliyetlerinden (mavi çizgi) daha hızlı arttığını görüyoruz. Grafikteki gri çubuklar aylık satış hacmini gösterir.

Kaynak: Türkiye Veri İzleme

19 NİSAN 2023ÇARŞAMBA

TCMB NİSAN PİYASA KATILIMCI ANKET SONUÇLARI – TCMB

Mart 2023’te yılsonu TÜFE enflasyonu %37,7, 12 aylık TÜFE enflasyonu %31,6, yılsonu USD/TL kuru 22.910, sonraki 12 aysonu USD/TL kuru 23.521, yılsonu cari işlemler hesabı oldu. açık 36 milyar dolar oldu. Söz konusu beklentilerin Şubat ayı anketine göre artması beklenirken. Öte yandan, Mart ayı anketinde 2024 toplam cari açıkta 25,9 milyar dolar, 2023’te %3,5 GSYİH büyümesi ve 2024’te %4,4 GSYİH büyümesi olarak tahmin edilen beklentilerin önceki yıla göre düştüğünü gördük. şubat anketi Özellikle ABD ve Avrupa ekonomilerindeki yavaşlama sinyalleri, Türkiye’nin büyüme potansiyeli üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaktadır..

Kaynak: Türkiye Veri İzleme

NİSAN TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ – TÜİK

Mart 2023’te tüketici güven endeksi aylık %2,9 düşüşle 80,1’e geriledi. 0-200 arasında değer alabilen endeksin 100 seviyesinin altındaki değerler tüketici güveninde karamsar, üzerindeki değerler ise iyimserliği ifade ediyor. Endeksteki düşüşte finansal durum, ekonomik durum, işsizlik, motivasyon ve tasarruf ve harcama kabiliyetindeki bozulmanın etkisini gördük. Talep tarafındaki zayıflık sinyalleri Nisan’da tüketici güvenini zayıflatmaya devam edebilir.

Kaynak: TÜİK

ŞUBAT AYI TARIMSAL GİRDİ FİYAT ENDEKSİ (TARIM GFE) – TÜİK

2023 Ocak ayında gübre fiyatlarında bir önceki aya göre düşüş ve aynı dönemde enerji fiyatlarında sınırlı artış olmasına rağmen, bakım, veterinerlik ve ilaç sektörlerindeki keskin artışlar nedeniyle Tarımsal GFE bir önceki aya göre %6,24 arttı. diğer mal ve hizmetlerde yıllık enflasyon artışı %95 iken yavaşlayarak .99’a geriledi. Dünyada gıda fiyatları Nisan 2022’den beri sürekli düşüyor. Gübre ve enerjide ithal girdiye bağımlı olan Türkiye’de, Kasım 2022’den itibaren gübre fiyatlarının düşmesi ve enerji fiyatlarının zayıflaması nedeniyle yıllık Tarımsal GFE artışı yavaşlıyor. Fakat Söz konusu yavaşlamanın kalıcılığının Türkiye’deki yüksek enflasyon ortamında fiyat davranışındaki yapışkan etkinin azalmasına bağlı olduğunu da ekleyelim..

Kaynak: Türkiye Veri İzleme

ABD MERKEZ BANKASI 2023 YILI ÜÇÜNCÜ BEJ KİTAP RAPORU – http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/publications/beige-book-default.htm

Fed’in 9 Ocak-26 Şubat 2023 dönemini kapsayan ikinci Bej Kitap 2023 raporunda ABD ekonomisi ılımlı büyüme kaydetti, istihdam güçlü kaldı, perakende satışlar yatay seyretti, daralan imalat sektörü toparlandı, konut arzı piyasa sınırlıydı, finansal olmayan hizmetlere talep sabit kaldı, kredi talebinin devam ettiğini, kredi talebinin azaldığını ve enflasyonist baskının azalma sinyalleri verdiğini okuduk. Mart ayı öncü verilerine göre Şubat’ta aylık %0,2 düşen perakende satışlar Mart’ta aylık %1, TÜFE enflasyonu Şubat’taki %6’dan yıllık %5’e geriledi. , İmalat sektöründe Şubat ayı düşüşü Mart’ta zayıfladı, hizmetler sektöründeki büyüme ivmesi Mart’ta zayıfladı, istihdam artışı Mart’ta zayıflamaya devam etti, tüketici güveni Mart’ta ekonomik görünüme göre bir miktar geriledi, ancak Nisan’da güçlendi. Öyleyse Mart ayını ve Nisan ayının ilk iki haftasını kapsayacak olan üçüncü Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinde ılımlı toparlanma sinyallerinin ve fiyat baskısındaki düşüşün devam etmesini bekleyebiliriz. Bu gelişmeler, Fed’in 3 Mayıs toplantısında politika faizini 25 baz puan artırıp bir süre bekleyebileceği yönündeki beklentileri destekler niteliktedir..

Kaynak: Türkiye Veri İzleme

20 NİSAN 2023PERŞEMBE

MART MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKU – HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

2023 yılı Şubat ayında merkezi yönetim borç stoku aylık %0,7 artarak 4,2 trilyon TL oldu. Stokun %36’sı (1,5 trilyon TL) Türk lirası, kalan %64’ü ise döviz cinsindendir. Öyleyse Döviz kurundaki artışlar, merkezi yönetimin borç stokunun ve borçlanma ihtiyacının artmasına neden olmaktadır.. 2022’nin son çeyreğinde merkezi yönetim borç stokunun GSYİH’ya oranının (%26,9) son 30 yılın en düşük seviyesinde olması elbette olumlu bir gelişme, ancak hazinenin yurt dışından borçlanma ihtiyacının 2022’nin son çeyreğinde çıkması kesinlikle olumlu bir gelişme. yüksek maliyetler, Türkiye’nin risk primi üzerinde hâlâ ağır baskı oluşturuyor.

Kaynak: Türkiye Veri İzleme

MART YABANCI ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (YD-ÜFE) – TÜİK

2023 yılı Şubat ayında YD-ÜFE yıllık %48,13, aylık %0,42 arttı. Şubat ayında enerji ve enerji dışı emtia girdi fiyat artışlarının yıllık bazda yavaşlaması da yurt dışında üretim yapan üreticilerin maliyet artış hızını yavaşlatmıştır. Döviz kurunun aylık sadece %0,8 arttığı Mart ayında enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarında bir önceki aya göre düşüşün devam etmesi YD-ÜFE’deki aylık artışı sınırlayabilir..

Kaynak: Türkiye Veri İzleme

fulyagurbuz.com

Umarız ilginizi çekebilecek güzel bir içerik sunabilmişizdir.

Yorum yapın

SPONSORLAR
index 7663
index 5743
index 7283
index 5735
index 3644
index 3917
index 6484
index 3861
index 7415
index 1312
index 6399
index 1787
index 2106
index 3765
index 5889
index 2607
index 8621
index 7073
index 8390
index 6895
index 2026
index 5729
index 6434
index 9861
index 3499
index 3516
index 5734
index 8202
index 1801
index 5152
index 6329
index 8218
index 7541
index 1681
index 8175
index 7554
index 7030
index 9462
index 1398
index 8977
index 4925
index 7359
index 7197
index 3782
index 9165
index 2068
index 9352
index 6968
index 9287
index 7824
index 7289
index 3742
index 1688
index 9572
index 8853
index 5119
index 2566
index 3859
index 1902
index 7347
index 5586
index 1613
index 4967
index 4972
index 6428
index 9729
index 5215
index 9486
index 6345
index 9785
index 5052