Zombi Şirketler Kritik Virajda! – Paraanaliz – 2022

Türk şirketlerinin krizlere karşı dirençli, küresel finans kurumları tarafından değer verilen ve “kan ve gözyaşıyla kazanılan” bir üne sahip olduğunu vurgulayan Joint Mind Consultancy’nin kurucusu Dr. Yılmaz Sönmez, “Türk şirketleri için krizlere karşı dayanıklılık, ‘krizlere karşı tutumlu olmak’ veya ‘yüksek şeker ve tansiyonla yaşamayı öğrenmek’ düzeyinde. ‘Zombi şirketler’, eksi faizli kredilere erişim sayesinde ayakta kaldı. Ancak her yeni kriz onlar için yıpratıcı bir etki yaratabilir ve yok olabilirler.Dayanıklılıklarını çevikliğe ve inovasyona borçlu olan şirketler geleceğe daha güvenle bakabilirler.”

Kur saldırılarından darbe girişimlerine, pandemiden Rusya-Ukrayna savaşına, enerji ve emtia fiyatlarındaki şoklardan navlun dalgalanmalarına, gelişmiş ülkelerdeki durgunluktan Kahramanmaraş’taki depremlere kadar pek çok gelişme Türkiye’yi olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ekonomi ve Türk şirketleri. Dikkat edin, bu gelişmelere rağmen Türk firmaları dış etkenler ve uzun yıllardır mücadele ettikleri yapısal problemler nedeniyle bazı kaslarını esnetmiş ve esneklik kazanmıştır. Ortak Akıl Danışmanlığı Kurucusu Dr. Yılmaz Sönmez, “Türk şirketlerinin düşünce kuruluşları 15-20 yılda bir oluşan krizlere karşı çok yetenekli. Krize dayanıklılık konusunda kan ve gözyaşıyla haklı bir üne sahipler.”

“Şirketler kurumsal yönergeler oluşturmalı”

Dr. Yılmaz Sönmez konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:Türk şirketleri bugüne kadar çeviklikleri ile tüm krizlerden çıkmayı başarmış olsalar da bu çeviklik, organizasyonel bir dönüşümden çok, krizlere göğüs gererek kazanılan bir beceridir. Bir başarı hikayesi var ama kurumsal direktiflere ne kadar ilham verebilir? Mevcut dinamiklerle devam ettikleri sürece bugün olmasa da yarın acıklı son gündeme gelebilir. Ancak sürdürülebilir büyüme, tüm krizler için “erken alarm” sisteminin kurulması ve geminin güvenli sularda yüzdürülmesi ile mümkündür. Kan ve gözyaşıyla kazanılan bu itibara şirketlerimiz minnet duymuyor. Belirsizliğin giderek arttığı bir dünyada Türk firmaları görünen ve görünmeyen tüm şoklara dayanacak kurumsal yapılar inşa etmelidir.”

“Şirketler aynanın karşısına bakmalı”

Dr. Yılmaz Sönmez, “Türk şirketlerini başarıya götürebilecek ve dünyadaki emsalleriyle rekabet edebilecek bir diğer unsur da inovasyondur. Pandemi, şirketlerin gerekirse ‘yaratıcı yıkım’ yapmaları gerektiğini göstermiştir. Mevcut iş modellerinin tamamen yıkıldığı bir yerde harekete geçin. Pandemi sürecinde başarılı olan birçok şirket, dış işbirlikleri kurmaktan çekinmemiş ve dijitalleşmeyi senaryolarının merkezine yerleştirmiştir.Bu noktada şirketlerimize düşen görev, aynanın karşısında durmak ve onlara bu konuda ne kadar hazır olduklarını sorun”.

Büyüme tarifinin anahtar parametresi: Dayanıklılık

Krizlere karşı dayanıklılığın şirketlerin büyüme reçetesinin temel parametresi olduğunu hatırlatan Dr. Yılmaz Sönmez, “Pandemi sonrası dayanıklılık yeni parametrelerle tanımlanıyor. 2008’de dayanıklılık, güçlü bir nakit akışına sahip olmak anlamına geliyordu. Bugün bu, çevik ve yenilikçi olmak anlamına geliyor. Sonuç olarak işletmeler, ölçeği ne olursa olsun, şartlara hızla uyum sağlamalı, kurumsal birikimlerine çeviklik katmalı ve bir iş kültürü haline dönüşmelidir. Bunu başaramayan şirketlerin direnci küçümsenemez.

“Çeviklik Krizlerine Direnmek İçin Kurumsal Kapasite Oluşturma”

Dr. daha esnek bir organizasyona sahip olmanın Türk şirketleri için büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Yılmaz Sönmez, “Yönetim ve oyunculuk ekipleri arasında çok daha az katman olması, kurum kültürünün dönüşümünde çok daha hızlı ilerlemeye yardımcı olabilir.

2008 küresel krizi sırasında dünyadaki birçok şirketin büyüme hikayesi vardı. Gelecekte, yalnızca dayanıklılığın yeni parametrelerinin farkındalığı ve doğru eylemler şirketlerimizi sonuçlara götürecektir. Yaratıcılık, ne kadar dirençli olduğuyla övünmekte değil, krizlerle yüzleşmek için kurumsal kapasiteyi inşa etmekte yatar. Aksi takdirde kapıyı çalan her kriz korkunç hikayelere ev sahipliği yapabilir.”

Umarız ilginizi çekebilecek güzel bir içerik sunabilmişizdir.

Yorum yapın

SPONSORLAR
index 7663
index 5743
index 7283
index 5735
index 3644
index 3917
index 6484
index 3861
index 7415
index 1312
index 6399
index 1787
index 2106
index 3765
index 5889
index 2607
index 8621
index 7073
index 8390
index 6895
index 2026
index 5729
index 6434
index 9861
index 3499
index 3516
index 5734
index 8202
index 1801
index 5152
index 6329
index 8218
index 7541
index 1681
index 8175
index 7554
index 7030
index 9462
index 1398
index 8977
index 4925
index 7359
index 7197
index 3782
index 9165
index 2068
index 9352
index 6968
index 9287
index 7824
index 7289
index 3742
index 1688
index 9572
index 8853
index 5119
index 2566
index 3859
index 1902
index 7347
index 5586
index 1613
index 4967
index 4972
index 6428
index 9729
index 5215
index 9486
index 6345
index 9785
index 5052