Allianz Trade: ‘2023’te küresel büyüme yavaşlayacak, toparlanma 2024 yılında…’ – 2022

Allianz Trade, 2023 ekonomik görünüm raporunu açıkladı. Rapora göre; 2023 yılında küresel büyümedeki yavaşlamanın ve para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmanın ekonomik aktivite ve istihdam üzerindeki etkisini artırması beklenmektedir. Raporda yer alan analizler arasında, ekonomik görünüm hâlâ karamsar iken, işgücü piyasası dinamiklerinin yavaşladığı… 2023 yılının son çeyreğinden itibaren istihdamın gerilemeye başlayacağı ve işsizlik oranının artacağı öngörülüyor. buna göre.

Allianz Trade tarafından hazırlanan 2023 Bahar Dönemi Ekonomi Raporu’nda, ABD bankacılık sektörünün krizden dönüşü ve Avrupa’daki enerji sorununun yılın geri kalanında çözülememesinin yol açtığı güven kaybının sonuçlarının ne olacağı belirtiliyor. . ABD’de yıl sonunda özellikle konut, imalat ve inşaat sektörlerindeki yavaşlama nedeniyle önemli bir durgunluk ufukta görünüyor. Euro Bölgesi’nde ise mali desteklerin kademeli olarak azaltılmasıyla birlikte ekonomik ivmenin yavaşladığı vurgulanıyor. Öte yandan, Çin ekonomisine ilişkin görünüm iyileşirken, ülkede ticari faaliyetlerin yeniden başlamasının küresel yayılımı sınırlı kaldı.

Allianz Ticaret Raporu’nda öne çıkanlar arasında; Küresel büyümenin 2023’te yüzde 2,2’ye yavaşlayacağı, 2024’te ise bu oranın çok sınırlı bir artışla yüzde 2,3’e çıkacağı görüşü var. ABD, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık haricinde, diğer büyük gelişmiş ekonomiler durgunluktan kaçınmayı başaracak, ancak yükselen piyasalar ve özellikle emtia ithalatçıları, artan iç ve dış dengesizlikler nedeniyle genel olarak baskı altında olacak.

Yine rapora göre; İmalat sektöründeki düşük talebin, tüketicinin alım gücündeki düşüş ve dayanıklı tüketim mallarının yenileme döngüsünün uzaması nedeniyle 2023 yılında durgun kalacağı tahmin ediliyor. Teslimat süreleri normalleşmeye başlarken, lojistik maliyetlerin pandemi öncesi seviyelere yaklaştığı görülüyor. Dünya mal ve hizmet ticareti, 2023’te hacim olarak yalnızca yüzde 0,9 büyüyecek (2022’de yüzde 3,7’den) ve nominal olarak yüzde 0,3 azalacak (2022’de yüzde 9,6’dan).

Raporda, enflasyonun önümüzdeki çeyreklerde önemli ölçüde yavaşlayacağı ve bu yıl küresel düzeyde ortalama yüzde 6,6 olacağı vurgulanıyor. Çekirdek enflasyonun devam etmesi göz önüne alındığında, merkez bankalarının daha fazla faiz artırımına daha ölçülü yaklaşma olasılığı raporun öne çıkanları arasında yer alıyor.

Allianz Trade’in ilk çeyreğe ilişkin Ekonomik Görünüm raporunda; 2023 için para politikasına daha fazla esneklik kazandırılması planlanan mali düzenlemeler; Bunun, finansal sisteme olan güveni yeniden tesis etmeye yönelik çabalar ve enerji konusundaki belirsizlik nedeniyle ertelenmesi bekleniyor. Rapor, birçok ülkenin enerji krizinin etkilerini hafifletmek için cesur adımlar atmasının ardından, artan faiz oranları nedeniyle mali manevra alanının artık çok daha daraldığını belirtiyor. Hükümetler, ekonomilerinin yeşil dönüşümü ve Fransa ve İspanya’da olduğu gibi cesur emeklilik reformlarının başlatılması gibi mevcut enerji ve bankacılık krizi dışında önemli yapısal zorluklarla mücadele ettikçe mali alan daha da daralıyor.

Raporda tüm bunlara ek olarak, bankacılık sektöründeki çalkantıların sermaye piyasalarına ilişkin görünümü şekillendireceğine dikkat çekiliyor. ABD’de banka iflaslarının ve Credit Suisse’in kurtarılmasının olası etkileri önlenirken; Gayrimenkul düzenlemelerinden kaynaklanan kayıplar ve özel borç risklerinin yeniden fiyatlandırılması önemli kırılganlıklara yol açmaktadır. Daha da önemlisi, bankalar kredi standartlarını yükselttikçe ve sermaye ve likidite tamponlarını sürdürdükçe, finansman koşulları sıkılaşacak ve borç verme, piyasa likiditesi üzerinde olumsuz etkilerle birlikte daha da daralacaktır. Merkez bankalarının politika faizlerine ilişkin izleyeceği yola ilişkin mevcut belirsizlik dikkate alındığında, 2023 yılının ilk yarısındaki mevcut dalgalı piyasa dinamiklerinin yılın ikinci yarısında da devam edeceği tahmin edilmektedir. Rapora göre, yıl sonuna kadar beklenen ekonomik ve siyasi desteğe rağmen toparlanma ivmesi 2024 yılına kadar hissedilmeyecek.

Allianz ticaret raporuna göre önümüzdeki dönemde bazı küresel risklerle karşı karşıya kalınabilir. Yatırımcı güveni yeniden tesis edilmeye çalışılırken, yeni iflasların ve sermaye piyasasındaki aksaklıkların yeniden ortaya çıkması bekleniyor. Ukrayna’daki savaşın tırmanması halinde Avrupa’daki enerji krizinin daha da çıkmaza girebileceği de tahminler arasında. Yüksek enflasyonun uzun süre devam etmesi merkez bankalarının politika hatası yapma riskini artırıyor. Bu, özellikle veriye dayalı yaklaşımını, faiz oranlarındaki artışların toplam talep üzerindeki gecikmeli etkisini ve daha derin ve uzun vadeli ekonomik daralma riskini hafife alan Fed için belirgindir. Bölgesel ekonomik çatışmalar, yaptırımlar, ticaret savaşları ve ulusal güvenlik adına yatırımların korunması dünya çapında tüm ekonomiler için risk oluşturmaktadır. Ancak raporda; Ukrayna’daki savaşta ateşkesin piyasa baskısını ve arz kısıtlarını bir ölçüde azaltacağı, Çin’in ticari faaliyetlerinin yeniden başlamasıyla yavaşlayan küresel ticareti yeniden canlandıracağı ve üretici fiyatlarındaki düşüşün hızlanacağı raporda altı çizilen tahminlerden biri. .

İstihdamda önemli düşüş

Ekonomik görünüm kasvetli olmaya devam ederken, işgücü piyasası dinamikleri yavaşlıyor. Rapora göre; ABD’deki durgunluk projeksiyonları doğrultusunda 2023 yılının son çeyreğinden itibaren istihdamın gerilemeye başlaması ve buna bağlı olarak işsizlik oranının artması bekleniyor. Avrupa’da, işgücü piyasası hem salgın hem de enerji krizleriyle dirençli olduğunu kanıtladı ve işsizlik oranı, 2023’ün ilk çeyreğinde tarihsel olarak düşük bir seviyede sabit kaldı.

Allianz Trade raporunun öngörülerine göre, küresel büyümedeki yavaşlamanın ve para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmanın 2023 yılında ekonomik aktivite ve istihdam üzerindeki etkisini artırması bekleniyor.

Umarız ilginizi çekebilecek güzel bir içerik sunabilmişizdir.

Yorum yapın

SPONSORLAR
index 7663
index 5743
index 7283
index 5735
index 3644
index 3917
index 6484
index 3861
index 7415
index 1312
index 6399
index 1787
index 2106
index 3765
index 5889
index 2607
index 8621
index 7073
index 8390
index 6895
index 2026
index 5729
index 6434
index 9861
index 3499
index 3516
index 5734
index 8202
index 1801
index 5152
index 6329
index 8218
index 7541
index 1681
index 8175
index 7554
index 7030
index 9462
index 1398
index 8977
index 4925
index 7359
index 7197
index 3782
index 9165
index 2068
index 9352
index 6968
index 9287
index 7824
index 7289
index 3742
index 1688
index 9572
index 8853
index 5119
index 2566
index 3859
index 1902
index 7347
index 5586
index 1613
index 4967
index 4972
index 6428
index 9729
index 5215
index 9486
index 6345
index 9785
index 5052