Dünya Bankası Raporu: Altyapı projelerinde kamu özel iş birliği oranı artıyor! – 2022

Dünya Bankası Altyapı Projelerine Özel Sektör Katılımı 2022 Faaliyet Raporu yayınlandı. Rapora göre, düşük ve orta gelirli ülkelerde PPP modeli altyapı projelerine yatırım taahhütleri 2021 yılına göre yüzde 23 arttı.

Kamu Özel Sektör İşbirliği Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, “Dünya Bankası KÖİ raporu, pandemi sonrası altyapı ihtiyacı nedeniyle artan yatırımları ve bu yatırımlarda özel sektörün varlığının arttığını ortaya koyuyor. Yakın gelecekte ülkemizde özellikle enerji, çevre, atık yönetimi ve bilişim sektörlerinde yeni KÖİ projelerini daha sık göreceğiz gibi görünüyor.”

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde altyapı projelerinde kamu ve özel sektör işbirliği giderek artmaktadır. Dünya Bankası’nın Altyapı Projelerine Özel Sektör Katılımına İlişkin 2022 Yıllık Raporu’na göre, düşük ve orta gelirli ülkelerde KÖİ modeli altyapı projelerine yatırım taahhütleri 2021 yılına göre yüzde 23 arttı. 91,7 milyar ABD doları. 2017-2021 yılları arasında gerçekleşen ortalama yatırım tutarının yüzde 4 üzerinde olan bu rakam, trendin artış yönünde olacağını gösterdi.

“Türkiye’de enerji, çevre, atık yönetimi ve bilişim alanlarında KÖİ projeleri göreceğiz”

Rapor hakkında yorum yapın Kamu Özel Sektör İşbirliği Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın Dünya Bankası KÖİ raporu, pandemi sonrası altyapı ihtiyaçları nedeniyle yatırımlardaki artışı ve bu yatırımlarda özel sektörün varlığını ortaya koyuyor. Geçen yıl başlayan Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Avrupa ve Orta Asya coğrafyası yatırım açısından durgun bir yıl geçirse de, küresel olarak özel sektör ve kamu işbirliği trendinin artarak devam ettiğini görüyoruz.

Bu trendin özellikle kalkınma hedefi olan ülkelerde görüleceğini vurgulayan Aydın, geleneksel olarak ulaşım altyapı projelerinin her zaman lokomotif sektör olduğuna dikkat çekti. “Ancak küresel iklim değişikliği ile birlikte enerji, çevre, su ve yerel yönetimlerdeki projeler çok kısa sürede ulaşım altyapı projeleriyle rekabet ediyor gibi görünüyor. Orta Asya’nın nispeten küçük ekonomisi olan Tacikistan’da 2022 yılında hayata geçirilen elektrikli araçlar için PPP projesi bunun açık ve güzel bir göstergesiydi. Yakın gelecekte ülkemizde enerji, çevre, atık yönetimi ve bilişim sektörleri başta olmak üzere yeni KÖİ projelerini daha sık göreceğiz gibi görünüyor.” konuşmak Aydın, 2022 yılında dünya çapında 91,7 milyar dolarlık toplam yatırımın yaklaşık yüzde ellisinin uluslararası finans kaynakları tarafından finanse edildiği düşünüldüğünde, küresel finansın yumuşak altyapı yatırımlarına yöneleceğini tahmin etmenin çok da zor olmayacağını sözlerine ekledi.

Rapordan notlar…

Dünya genelindeki yatırım taahhütleri şu şekilde sıralanıyor:

Doğu Asya ve Pasifik: Son beş yılın ortalamasından yüzde 17 artışla 43,4 milyar ABD doları,

Avrupa ve Orta Asya: 33,3 milyar USD,

Latin Amerika ve Karayipler: 24,3 milyar ABD doları ile son beş yıllık ortalamanın yüzde 16 üzerinde,

Orta Doğu ve Kuzey Afrika: 2021 yılında yatırım miktarında %214 artışla 2 milyar ABD doları,

Güney Asya: 13,9 milyar ABD doları, 10 yılın en yüksek yatırım taahhüdü,

Sahra Altı: Son beş yılın ortalamasına göre yüzde 15 artış göstererek 4,9 milyar dolara ulaştı.

Taşıma Lideri; Sektör, 62,1 milyar ABD doları ile toplam yatırım taahhütlerinin yüzde 68’ini oluşturan 85 proje ile diğer sektörlere hakim oldu. Pandemi sonrası otoyol yatırımları artarak devam etti.

Enerji artıyor; Sektör, toplam yatırımların yüzde 28’ini oluşturan 136 proje ve 25,9 milyar ABD doları taahhütle yükselişini sürdürdü. Çevresel açıdan sürdürülebilir seçeneklere odaklanan projelerin %85’i giderek artan bir şekilde yenilenebilir enerji kaynakları üzerineydi. 2022’de 120 projeden 113’ü yenilenebilir enerjiye odaklanırken, sadece sekiz proje geleneksel enerji yöntemlerini izledi.

Yatırımlar dış kaynaklarla finanse edildi; 2022 yılında kaydedilen 263 projenin çoğunluk hissesi, 114 proje (yüzde 44) yabancı kuruluşlar tarafından finanse edildi. Dış finansman enerji sektörüne odaklandı ve 136 projenin 85’i (yüzde 63) bu sektörde yer aldı. Yatırım hacmine bakıldığında ise projelerin yüzde 34’ü (30 milyar dolar) yabancı kuruluşlar tarafından finanse edildi.

Umarız ilginizi çekebilecek güzel bir içerik sunabilmişizdir.

Yorum yapın

SPONSORLAR
index 7663
index 5743
index 7283
index 5735
index 3644
index 3917
index 6484
index 3861
index 7415
index 1312
index 6399
index 1787
index 2106
index 3765
index 5889
index 2607
index 8621
index 7073
index 8390
index 6895
index 2026
index 5729
index 6434
index 9861
index 3499
index 3516
index 5734
index 8202
index 1801
index 5152
index 6329
index 8218
index 7541
index 1681
index 8175
index 7554
index 7030
index 9462
index 1398
index 8977
index 4925
index 7359
index 7197
index 3782
index 9165
index 2068
index 9352
index 6968
index 9287
index 7824
index 7289
index 3742
index 1688
index 9572
index 8853
index 5119
index 2566
index 3859
index 1902
index 7347
index 5586
index 1613
index 4967
index 4972
index 6428
index 9729
index 5215
index 9486
index 6345
index 9785
index 5052