KONDA-İklim Haber: İklim Endişesi En Yüksek Seviyesinde! – 2022

İklim Haberleri ve KONDA Araştırma tarafından yürütülen “Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri ​​2022” AraştırmasıTürkiye’de her 10 kişiden sekizinin iklim değişikliği konusunda endişeli olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre her üç kişiden biri çevre ve iklim politikalarının oy kullanma tercihlerini etkilediğini söylerken, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterince çaba göstermediğini düşünenlerin oranı ise yüzde 82.

Anket çalışmasının öne çıkan sonuçlarına göre;

Toplumun %83’ü iklim değişikliğinden endişe duyduğunu söylüyor. Bu, beş yıllık araştırmadaki en yüksek endişe düzeyidir.

Üç kişiden biri, partilerin veya adayların çevre ve iklim politikalarının oy tercihlerini etkilediğini söylüyor.

Toplumun %82’si Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele konusunda yeterince çaba göstermediğini düşünüyor.

Her 10 kişiden 9’u Türkiye’nin iklim değişikliğiyle en az Avrupa kadar mücadele etmesi gerektiğini söylüyor.

Her üç kişiden ikisi iklim değişikliğini orman kaybının nedeni olarak görüyor.

Görüşülen kişilerin en karşı çıktıkları enerji kaynakları nükleer enerji ve kömürlü termik santraller olurken, güneş ve rüzgar enerjisi en çok tercih edilen kaynaklardır.

İklim Haberleri Ve KONDA Araştırması, Türk kamuoyunun iklim değişikliğine ilişkin algısını ölçmek ve derinleşen iklim krizini öğrenmek amacıyla 2018 yılından bu yana her yıl tekrarlayarak bu yıl daha kapsamlı bir anket gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 2252 kişi telefonla aranarak gerçekleştirilen anket, Türkiye’de iklim krizinin sonuçları ve alınması gereken önlemlere ilişkin algıya, toplumun enerji tercihlerine, iklimle mücadeleye bakış açısına odaklanıyor. değişim ve bu bağlamda toplumun talepleri.

Kasım 2022’de ankete katılan her 10 kişiden sekizi iklim değişikliği konusunda endişelerini dile getiriyor. Bu, 2018’deki ilk anketten bu yana ölçülen en yüksek oran. Yaşam tarzına veya dini inançlara göre kaygı düzeyi önemli bir değişiklik göstermezken, eğitim düzeyi arttıkça kaygı düzeyinin arttığı görülüyor. Aynı zamanda, ankete katılanların %78’i iklim değişikliğinin insan faaliyetlerinin sonucu olduğunu söylüyor. Toplumun sadece %2’si iklim değişikliği diye bir şeyin olmadığını düşünüyor.

Bu yılki ankette “Partilerin/adayların çevre/iklim/enerji politikaları oy tercihinizi etkiliyor mu?” Partilerin veya adayların çevre ve iklim politikalarının oy tercihlerini etkilediği sorusuna her üç kişiden biri yanıt veriyor. Araştırmaya göre, eğitim düzeyi yükseldikçe, “çevre ve iklimle ilgili politikalar oy seçimimi etkiliyor” yanıtını verenlerin yüzdesi de artıyor.

Toplumun %39’u Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda hiçbir çaba sarf etmediğini düşünürken, %43’ü ise yeterli olmadığını söylüyor. Katılımcılara Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele için ne kadar çaba göstermesi gerektiği sorulduğunda, yanıt verenlerin %62’si Avrupa’dan daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söylerken, %28’i Avrupa kadar çaba göstermesi gerektiğine dikkat çekti.

Her üç kişiden ikisi iklim değişikliğini orman kaybının nedeni olarak görüyor. Bu oran, iklim değişikliği konusunda orta düzeyde kaygı duyanlar arasında bile yüksek görünmektedir. Ankete katılanların %40’ı petrol, gaz ve kömür gibi fosil yakıtların iklim değişikliğine neden olduğunu söylüyor. Katılımcıların %33’ü iklim değişikliğinin kömürlü termik santrallerden kaynaklandığını belirtiyor.

Son üç çalışmada insanlar “Türkiye iklim değişikliği konusunda ne yapmalı?” sorusuna en yüksek oranda verilen cevap ‘yeşil alanların korunması’ dır. Bireysel savaşlarda en öne çıkan seçenek ‘ağaç dik’ seçeneğidir. İkincisi ise güneş ve rüzgarın ürettiği elektriği kullanma meselesi.

Katılımcılar, eğitim, yaşam tarzı ve dindarlık düzeyi ne olursa olsun, düzensiz hava olaylarının son yıllarda arttığı konusunda hemfikirdir. Mayıs 2019’dan bu yana yapılan çalışmalarda aşırı hava olaylarının nedeninin iklim değişikliği olduğunu düşünenlerin oranı %89’a yükseldi.

En çok karşı çıkılan enerji kaynağı nükleer enerji, en çok tercih edilen güneş enerjisi

Türkiye’de toplumun büyük bir bölümü, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle alevlenen enerji krizinden ve rekor kıran kömür, petrol ve doğal gaz fiyatlarından etkilenmemek için güneş ve rüzgar enerjisine yatırım yapmak istiyor. Cevaplar insanların ikamet yerine göre incelendiğinde, kırsal kesimde yaşayanlar daha çok güneş ve rüzgar yatırımı istiyor. Ankete katılanlar en çok nükleer enerji ve kömüre dayalı termik santrallere karşı çıkacaklarını söylerken, güneş ve rüzgar en çok tercih edilen enerji kaynakları. Aynı zamanda toplumun ‘daha fazla kömür madeni açılmamalı’ diyenlerin oranı yüzde 76 iken, ‘kömür yerine çevreye daha az zarar veren enerji kaynaklarını tercih etmeliyiz’ diyenlerin oranı yüzde 66’dan yükseldi. Geçen yıl %79’a çıktı.

Geçen yıla göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 2053 net sıfır karbon emisyon hedefi hakkında bilgisi olanların oranı aynı kalırken, bu hedefi onaylayanların oranı yüzde 27 artarak yüzde 63’e yükseldi. Dindar ve dindar muhafazakarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını en çok onaylayanlardır. Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından habersiz olanların %58’i bu hedefi hâlâ onaylıyor.

Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi Klimaatnuus’un Genel Yayın Yönetmeni Dr. barış doğrudurTürk toplumunun iklim krizi konusunda tahmin edilenden daha fazla bir farkındalığa sahip olduğunun altını çiziyor: “Türkiye halkı iklim değişikliğinin varlığını inkar etmiyor (%98), iklim değişikliğinin insan etkisinden kaynaklandığını düşünüyor (%78); endişeli. iklim değişikliği hakkında (% 83). Ve bu oranlar her yıl artıyor. ABD’den veya Almanya’dan bir çevre ve iklim savunucusu bu büyüklükte bir ulusun parçası olmak için can atıyor. Öte yandan termik santraller, enerji santralleri linyit gibi kalitesiz kömürlerin termik santrallerde kullanılmak üzere çıkarılması için en değerli ormanlar yok ediliyor, üstelik tüm bunlara verilecek yanıt bu bilinç düzeyine göre çok sınırlı. çevreci iklim-enerji politikalarını mantıklı ve anlamlı bir şekilde ortada Tutarlı bir siyasi söylemin oluşturulmasında önemli bir eksiklik var. Güvenle söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde toplumsal cinsiyetle birlikte çevre-iklim-enerji konularının siyasi tartışmalara ve rekabete damgasını vuracağını söylemek kehanet olmaz.”

Anket sonuçları hakkında yorum yapın prof. Dr. Öte yandan Murat Türkeş, “Genel olarak iş Toplumun iklim değişikliği bilim kültür düzeyinin geliştirilmesi ve yükseltilmesi Ayrıca iklim değişikliği ve şiddetli/aşırı hava ve iklim olayları ve afetler algısının anlaşılması açısından önemli sonuçlar sağladığı açıktır. Ayrıca bu sonuçlar, kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına ve basına, iklim değişikliği ve buna bağlı konularda toplumsal ilerleme, farkındalık ve sorumluluğun yanı sıra iklim değişikliği ile mücadele, iklim değişikliğine dayanıklılık, kırılganlık ve iklim değişikliği konularında da yardımcı olmaktadır. değiştirmek. ayarlama vb. Konularında daha isabetli ve hedefe yönelik olması için ihtiyaç duyulan çok önemli bilimsel ipuçları ve göstergeler sağlıyor.”

Sonuçları değerlendirin Kor Bölge Lideri Ufuk Alparslan, sonuçların kömürle ilgili bilinmeyen bir toplumsal algıyı ortaya koyduğunu söylüyor: “Toplumun %79’u yerli de olsa kömür yerine çevreye daha az zarar veren enerji kaynaklarının tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Enerji krizinin yaşandığı bir yılda bile bu söylemin değişmediğini aksine arttığını gözlemliyoruz. Hatta 2021’de yapılan bir önceki ankette toplumun %66’sı yerli de olsa kömürün tercih edilmemesi gerektiğini söylemişti. İklim değişikliğini dert etmeyenlerin %70’inin bile benzer görüşte olduğunu düşünürsek, Türkiye’de kömüre ve politika geliştirmeye karşı konuşmak sanıldığı kadar tabu olmayabilir.

Tam Araştırma Raporuna Buradan itibaren Ulaşabilirsin

Umarız ilginizi çekebilecek güzel bir içerik sunabilmişizdir.

Yorum yapın

SPONSORLAR
index 7663
index 5743
index 7283
index 5735
index 3644
index 3917
index 6484
index 3861
index 7415
index 1312
index 6399
index 1787
index 2106
index 3765
index 5889
index 2607
index 8621
index 7073
index 8390
index 6895
index 2026
index 5729
index 6434
index 9861
index 3499
index 3516
index 5734
index 8202
index 1801
index 5152
index 6329
index 8218
index 7541
index 1681
index 8175
index 7554
index 7030
index 9462
index 1398
index 8977
index 4925
index 7359
index 7197
index 3782
index 9165
index 2068
index 9352
index 6968
index 9287
index 7824
index 7289
index 3742
index 1688
index 9572
index 8853
index 5119
index 2566
index 3859
index 1902
index 7347
index 5586
index 1613
index 4967
index 4972
index 6428
index 9729
index 5215
index 9486
index 6345
index 9785
index 5052